Kandydaci KW Prawo i Sprawiedliwość do Sejmu i Senatu w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku. Lista KW Prawo i Sprawiedliwość - Lista nr 1.

Lista kandydatów na posłów zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość
w okręgu wyborczym nr 34 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.Kandydaci do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kandydaci na Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej

Polacy mają prawo do życia w nowoczesnej, solidarnej i bezpiecznej Polsce!

Nowoczesna Polska to kraj cieszący się szybkim i zrównoważonym rozwojem gospodarczym, który pozwoli nam osiągnąć poziom życia zbliżony do dobrobytu w tzw. starej Unii Europejskiej; kraj ludzi odnoszących sukcesy dzięki umiejętności efektywnego korzystania z wiedzy, w tym z najnowszych narzędzi teleinformatycznych.

Solidarna Polska to kraj, w którym z owoców rozwoju gospodarczego korzystają także mniej zamożni obywatele i słabsze ekonomicznie regiony; kraj, w którym założenie rodziny i wychowanie dzieci spotyka się z należytym uznaniem i wsparciem ze strony państwa, w którym obywatele mają zagwarantowane godne emerytury i pomoc w trudnych sytuacjach.

Bezpieczna Polska to kraj, w którym obowiązuje zero tolerancji wobec łamania prawa, a sądy działają sprawnie i wydają sprawiedliwe wyroki; kraj, który ma godne miejsce we wspólnocie państw dzięki podporządkowanej interesowi narodowemu polityce oraz nowoczesnej armii.

Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.
02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86.
Sztab Okręgowy KW Prawo i Sprawiedliwość okręgu nr 34 - Elbląg.
82-300 Elbląg, ul. 1 Maja 2.